P.162

Martwa natura, 1956

Olej, płótno 75 x 90 cm

Pankiewicza, Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1155, grudzień 1975
Literatura
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.