P.159

[Bez tytułu], 1956

Olej, płótno Wymiary nieznane

Pankiewicza, Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania