P.157

Planety, 1956

Olej, płótno 75 x 90 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1156, grudzień 1975
Literatura
  • M. Pietrasik, „Solidarność Awangardy : W 80-lecie Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej”, „Gazeta Wyborcza. Łódź” 30 wrzesień 2011, s. 1.
  • J. Kordjak-Piotrowska, S. Welbel, „Kosmos wzywa! Sztuka i nauka w długich latach sześćdziesiątych” [katalog z wystawy], Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2014, s. 125.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.