P.134

Narzędzia z ręką, 1954

Olej, płótno 64 x 49,5 cm

Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor 54
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.