P.130

Droga, 1954

Olej, płótno Wymiary nieznane

Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • I. Bielińska, „Wojciech Fangor”, „Stolica” 1956, nr 28 (466), s. 14.