P.127

Akt, 1953

Olej, płótno 127 x 90 cm

Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Muzeum Narodowe, Kraków, nr MNK II-b-2460, kwiecień 1976
Literatura
  • R. Stanisławski, „Dix peintres polonais” [katalog z wystawy], Galerie Georges Giroux, Bruksela, 1956.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.