P.1257

Guernica (kopia), 1955

Olej, płótno 205 x 450 cm

Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Muzeum Niepodległości, Warszawa, nr M.118, b.d.
Literatura
  • „Niepodległe. Kobiety a dyskurs narodowy” [katalog z wystawy], Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, 2018.
  • T.J. Clark, „Picasso and Terror” [odczyt], Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Warszawa 2019.
  • M. Pospiszyl, „Zasłona i faszyzm”, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2019, nr 25.
  • M. Piekarska, „Wojciech Fangor – Guernica 1955”, „Niepodległość i Pamięć” 2023, s. 263-270.
Uwagi krytyczne Kopia obrazu Pabla Picassa "Guernica", 1937 wykonana na V Światowy Festiwal Młodzieży w Warszawie.