P.1250

[Bez tytułu], 1960

Olej, płótno Wymiary nieznane

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania