P.1242

[Kościół w Wilanowie], 1948

Olej, płótno Wymiary nieznane

Janówek
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Kolekcja prywatna, Warszawa, b.d.