P.1241

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno [77 x 66 cm]

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania