P.122

Alina [Alina Szapocznikow], 1953

Olej, płótno 64,5 x 49,5 cm

Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor 53
Verso: FANGOR 1953 / ALINA
Proweniencja Nieznana kolekcja prywatna
Literatura
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.