P.115

Postaci, 1950

Olej, płótno 100 x 125 cm

Warszawa
Sygantura, inskrypcja Recto, lewy górny róg: Fangor 50.
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1132, grudzień 1975
Literatura
 • E. Franus, „Narzeczona Frankensteina : Sprzeczności płci i pewien polski socrealistyczny obraz”, „Magazyn Sztuki” 1996, nr 10, s. 232-240.
 • D. Crowley, „Warsaw's Shops, Stalinism and the Thaw” [w:] „Style and Socialism : Modernity and Material Culture in Post-War Eastern Europe”, red. Reid, Susan E and David Crowley, Berg, Oxford-New York 2000.
 • K. Murawska-Muthesius, „Paris from Behind the Iron Curtain” [w:] „Paris : Capital of the Arts 1900-1968”, red. Wilson, Sara, Royal Academy of Arts, London 2002, s. 256-257.
 • A. Osęka, „Inny sąd nad socrealizmem”, „Dziennik.pl” 9 lipiec 2008.
 • D. Priestland, „The Red Flag : A History of Communism”, Grove Press, New York 2009.
 • B. Pejić, „Gender Check : Femininity and Masculinity in the Art of Eastern Europe” [katalog z wystawy], Walter Koning, Köln, 2009.
 • „Wystawa : Wygodnie i kolorowo”, „Klif” 2010, s. 64.
 • „Płeć? Sprawdzam! Kobiecość i męskość w sztuce Europy Wschodnie” [katalog z wystawy], Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 2010.
 • J. Ruszczyk, „Matki, żony i kochanki…”, „Newsweek” 2010, s. 98.
 • M. Krasny, „Iluzjonista przestrzeni”, „Zwierciadło” 2010, nr 9 (1967), s. 184-189.
 • S. Szabłowski, „Socrealizm i Psychodelia”, „Zwierciadło” 2012, nr 9, wrzesień, s. 142-145.
 • S. Szydłowski, „Fangor o sobie”, „EXIT” 2012, nr 3 (91), s. 6172-6182.
 • K. Bik, „Artysta w pigułce”, „Gazeta Wyborcza” 20 październik 2012, s. 2-3.
 • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Wspomnienie teraźniejszości” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.
 • „Hochmut kommt vor dem Erflog”, „Radiodienst Polen” 10 listopad 2015.
 • M. Królikowska, „Wojciech Fangor – patrząc na obraz przez teleskop”, „Niezła Sztuka” 12 czerwiec 2016.
 • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.
 • K. Gajewski, „Reprezentacje komunizmu : PRL z perspektywy badań literackich i kulturowych”, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2018.