P.112

Walka o pokój, 1950

Olej, płótno 153 x 300 cm

Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania
Literatura
  • „Plastycy w walce o pokój : Wystawa ogólnopolska” [katalog z wystawy], Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, 1950.
  • J. Bogucki, „Wystawa «Plastycy w walce o pokój»”, „Przegląd Artystyczny” 1951, nr 1, s. 24-33.
  • K. Grabowska, „Poznań lat 50.”, „Art&Business” 2006, nr 7-8, s. 65.