P.110

Czołg, 1950

Olej, płótno 64,5 x 84,5 cm

Warszawa
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor 50
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.