P.100

Mikołaj Kopernik, 1949

Olej, płótno 125 x 100 cm

Janówek
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: Fangor
Proweniencja Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Warszawa, grudzień 1974; dar artysty