P.1

Portret młodej kobiety, 1936

Olej, płótno 62 x 46 cm

Warszawa
Zdjęcie Muzeum Narodowe w Warszawie – Muzeum Plakatu w Wilanowie
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: W.Fangor 1936
Proweniencja Muzeum Narodowe, Warszawa, nr MPW 1780 MNW, b.d.