Z inicjatywy Wojciecha Fangora katalog raisonne został stworzony i jest wspierany przez Fundację.

Katalog zawiera szczegółowe informacje na temat każdej pracy – szczegółowy opis, historię wystaw, bibliografię oraz w miarę możliwości informacje miejsca przechowywania.

W obecnym wydaniu znajdują się dzieła malarskie zredagowane przez Katarzynę Jankowskią – Cieślik. Trwa praca nad uzupełnieniem dzieł malarskich i redakcją rzeźb, projektów architektonicznych, plakatów i rysunków.

Akces do katalogu można uzyskać przez link

Osoby i instytucje posiadające informacje, których brakuje w Katalogu proszeni są o kontakt z Fundacją. Wszelkie informacje będą traktowane jako poufne a na życzenie, właściciele dzieł zostaną anonimowi.

adres do korespondencji:
info@fangorfoundation.org