Wojciech Fangor: IS 8, 1975
P.975

IS 8, 1975

Oil, canvas 152 x 152 cm (format 60 x 60 inches)

Madison
Signature / Inscription Verso: FANGOR / I. S. 8 / 1975 / 60 x 60"
Provenance Unknown private collection
Literature
  • Szydłowski, Stefan. Wojciech Fangor : Space as Play. Exhibition Catalogue. Krakow: Muzeum Narodowe, 2012.
  • Szydłowski, Stefan. Wojciech Fangor : Memories of the Present. Exhibition Catalogue. Wrocław: Muzeum Narodowe, 2015.
  • Kluszczyński, Ryszard Jeremi. Od Michałowskiego do Fangora : Nowoczesne malarstwo polskie. Kraków: Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2016.
  • Dabrowski, Magdalena ed. Wojciech Fangor: Color and Space. Milano: Skira, 2018.