P.867

SU 22 A + SU 22 B, 1971

Oil, canvas Diptych, overall: 127 x 254 cm (format 50 x 100 inches)

Summit
Signature / Inscription Panel A, verso, upper right: FANGOR / SU 22 A 1971 / 60 x 120"
Panel B, verso, upper right: FANGOR / SU 22 B 1971 / 60 x 120"
Provenance The National Museum, Poznań, no. MP 2491, 1976
Literature
  • 35 lat malarstwa w Polsce Ludowej. Exhibition Catalogue. Poznań: Muzeum Narodowe, 1979.
  • Nowaczyk, Włodzimierz. Wybór : Tadeusz Brzozowski, Wojciech Fangor, Jan Tarasin, Tomasz Ciecierski, Włodzimierz Jan Zakrzewski, Leon Tarasewicz. Exhibition Catalogue. Sopot: Państwowa Galeria Sztuki, 2010.
Technical note Panel A, label on cross of the loom: INSTRUKCJA / 1) ODLEPIĆ TAŚMY I ZDJĄĆ USZTYWNIACZ A-B / 2. ODLEPIĆ TAŚMĘ ZAWIERAJĄCĄ ŚRUBY DO USZTYWNIACZA / 3. ODLEPIĆ TAŚMY I ODKRĘCIĆ ŚRUBY MOTYLKOWE Z BRZEGU BLEJTRAMY / 4. ODKRĘCIĆ KLAMRY ALUMINIOWE / 5. ZDJĄĆ FOLJĘ PLASTIKOWĄ / 6. NIE DOTYKAĆ POWIERZCHNI OBRAZÓW PALCAMI / POWIERZCHNIA JEST BARDZO WRAŻLIWA / 7. OPRZEĆ OBRAZY PRZODAMI DO ŚCIANY / [rdrawing of the back of a canvas] / 8. PRZEWLEC ŚRUBY MOTYLKO PRZE STYKAJĄCE SIĘ / BRZEGI BLEJTRAMÓW, UŻYWAJĄC PODKŁADKI Z OBU STRON / 9. PRZYKRĘCIĆ USZTYWNIACZ [drawing] / 10. POWIESIĆ OBRAZ NA ŚCIANIE
Panel A, signature on cross of the loom: A
Panel B, signature on cross of the loom: Mp2491 | B