P.540

B 112, 1966

Olej, płótno 71 x 71 cm

Berlin
Sygantura, inskrypcja Verso: FANGOR / B 112 1966
Proweniencja [Dom Galerie, Kolonia, 1966]
Kolekcja prywatna, Monachium, 2 poł. 60.
[Kunsthaus Lempertz, Kolonia, lot. 114, listopad 2003]
Galeria Kolekcji Fibak, Warszawa, b.d.
Literatura
  • W. Grohmann, „Wojciech Fangor” [katalog z wystawy], Dom Galerie, Kolonia, 1966.
  • „Nowe obrazy : Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków”, red. C. Ślaziński, Galeria Fibak, Warszawa 2010.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.