P.494

E 17, 1965

Olej, płótno Dyptyk, razem: 127 x 254 cm (format 50 x 100 cali)

Londyn
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja [Grabowski Gallery, Londyn, 1966]
[Dom Galerie, Kolonia, 1966]
Kolekcja prywatna, Polska, b.d.
Literatura
  • 000s
  • D. Thompson, „Concentric circles: Wojciech Fangor and Peter Sedgley”, „Studio International” 1966, vol. 191, nr 979, s. 268-270.
  • „Wojciech Fangor” [katalog z wystawy], Grabowski Gallery, Londyn, 1966.
  • W. Grohmann, „Wojciech Fangor” [katalog z wystawy], Dom Galerie, Kolonia, 1966.
  • S. Szydłowski, „Fangor o sobie”, „EXIT” 2012, nr 3 (91), s. 6172-6182.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.