P.191

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno 81 x 65 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1958
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1493, grudzień 1978
Literatura
  • I. Luba, „Rok 1955” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Warszawa, 2005.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Wspomnienie teraźniejszości” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.