P.187

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno 64 x 54 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1958
Proweniencja [Galeria Stefan Szydłowski, Warszawa, 2000.]
[Galeria Beta16, Warszawa, nr 141, b.d.]