G.31

Sputnik w przestworzach, 1957

Druk offsetowy barwny, papier 58 x 40 cm

Warszawa
Zdjęcie Muzeum Narodowe w Warszawie – Muzeum Plakatu w Wilanowie
Sygantura, inskrypcja Brak sygnatury
Fabricators and collaborators Zamawiający: Centrala Wynajmu Filmów
Druk: Stołeczne Zakłady Graficzne nr 3
Uwagi krytyczne Plakat do filmu "Sputnik w przestworzach", ZSRR.