G.2

Przyjaźń, przykład, pomoc ZSRR gwarancją wykonania Planu 6-cio Letniego, 1950

Rotograwiura barwna, papier 84 x 120 cm

Warszawa
Zdjęcie Muzeum Narodowe w Warszawie – Muzeum Plakatu w Wilanowie
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg [druk]: Fangor