G.11

Obóz nieugiętych, 1953

Druk offsetowy barwny, papier 85 x 59 cm

Warszawa
Sygantura, inskrypcja Recto, lewa krawędź [druk]: Fangor
Fabricators and collaborators Zamawiający: Centrala Wynajmu Filmów
Druk: Dom Słowa Polskiego
Literatura
  • „Mistrzowie plakatu polskiego w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach”, red. H. Olszewska-Jarema, A. Sarna, Muzeum Śląskie w Katowicach, Katowice 2012.
Uwagi krytyczne Plakat do filmu "Obóz nieugiętych".