S.35

Rysunek na ścianie, 2003

Akryl (?) Wymiary nieznane

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
Proweniencja Czasowa intalacja site-specific, zniszczona, 2003
Uwagi krytyczne Fragment kompozycji enviromentalnej.