P.85

Pieta według El Greco / Złożenie do grobu, 1948

Olej, płótno 75 x 90 cm

Janówek
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy górny róg: Fangor
Proweniencja [Galeria Stefan Szydłowski, Warszawa, 2000.]