P.83

Pejzaż z kościołem w Wilanowie, 1948

Olej, płótno 80 x 65 cm

Janówek
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, prawy dolny róg: F
Verso: Fangor 1948
Proweniencja Nieznana kolekcja prywatna