P.8

Autoportret, 1940

Olej, płótno 58 x 48 cm

Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, lewy dolny róg: W Fangor 1940
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.