P.65

[Wieś], 1948

Olej, płótno 75 x 90 cm

Janówek
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1948
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania