P.640

M 50, 1968

Olej, płótno 168 x 168 cm (format 66 x 66 cali)

Madison
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja [Galerie Chalette, Nowy Jork, nr L 3815, c. 1968]
Dorothy Cullman, Nowy Jork, maj 1969
Galeria Kolekcji Fibak, Warszawa, b.d.
Kolekcja prywatna, Londyn, b.d.
Literatura
  • C. Śleziński, S. Szydłowski, „Fangor : Ze zbiorów Olgi i Wojciecha Fibaków” [katalog z wystawy], Galeria Fibak, Warszawa, 2007.
  • „Nowe obrazy : Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków”, red. C. Ślaziński, Galeria Fibak, Warszawa 2010.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.