P.615

M 25, 1968

Olej, płótno 143 x 143 cm (format 56 x 56 cali)

Madison
Sygantura, inskrypcja Verso: FANGOR / M 25 1968
Proweniencja Kolekcja prywatna, Nowy Jork, b.d.
Muzeum Narodowe, Gdańsk, b.d.; depozyt
Literatura
  • T.M. Messer, M. Rowell, „Wojciech Fangor : Paintings” [katalog z wystawy], The Solomon R. Guggenheim Museum, Nowy Jork, 1970.
  • M. Rosiak, „Nieśmiertelność obrazu”, „Arteon” 2005, nr 9, s. 24-27.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.