P.59

Świat, 1948

Olej, płótno 120 x 200 cm

Janówek
Sygantura, inskrypcja Verso: FANGOR 1948
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.