P.530

B 102, 1966

Olej, płótno 131 x 131 cm

Berlin
Sygantura, inskrypcja Verso: FANGOR / B 102 1966
Proweniencja Galeria Kolekcji Fibak, Warszawa, b.d.
Fundacja Zwierciadło, Warszawa, b.d.
Literatura
  • „Nowe obrazy : Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków”, red. C. Ślaziński, Galeria Fibak, Warszawa 2010.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.
  • R. Grzela, „Płynna granica bieli”, „Zwierciadło” 2015, grudzień, s. 94-100.
  • B. Kowalska, M. Hermansdorfer, „Medytacja i Ekspresja” [katalog z wystawy], ART Gallery, Wrocław, 2016.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.