P.499

E 29, 1965

Olej, płótno 71 x 71 cm (format 28 x 28 cali)

Londyn
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja [Grabowski Gallery, Londyn, 1966]
Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1236, b.d.
Literatura
  • „Wojciech Fangor” [katalog z wystawy], Grabowski Gallery, Londyn, 1966.
  • A. Olszewski, „Dzieje sztuki polskiej 1890–1980 w zarysie”, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1988.
  • J. Breyne, „Łódź-Lyon : Muzeum Sztuki w Łodzi 1931-1992 : collection - documentation - actualité” [katalog z wystawy], Musée d’art contemporain, Lyon, 1992.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.