P.43

Portret lokatora z Gron√≥wka, 1946

Technika nieznana Wymiary nieznane

Janówek
SŇāowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania