P.424

B 18, 1964

Olej, płótno 130 x 130 cm

Berlin
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja [Galerie Springer, Berlin, 1965]
Galeria Kolekcji Fibak, Warszawa, b.d.
Kolekcja instytucjonalna, Warszawa, b.d.
Literatura
  • W. Grohmann, „Fangor” [katalog z wystawy], Galerie Springer, Berlin, 1965.
  • „Nowe obrazy : Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków”, red. C. Ślaziński, Galeria Fibak, Warszawa 2010.
  • B. Kowalska, M. Hermansdorfer, „Medytacja i Ekspresja” [katalog z wystawy], ART Gallery, Wrocław, 2016.