P.421

B 15, 1964

Olej, płótno 131 x 131 cm

Berlin
Zdjęcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – Archiwum Wojciecha Fangora, fot. Wojciech Fangor
Sygantura, inskrypcja Verso: FANGOR / B 15 /1964
Proweniencja [Galerie Springer, Berlin, 1965]
Diana Gast, Westfield, 1965
DTJ Fine Arts, Nowy Jork, b.d.
[Rago Arts & Auction Center, Lambertville, lot. 1032, maj 2009]
[Sotheby's, Nowy Jork, lot. 281, listopada 2009]
Fundacja Zwierciadło, Warszawa, b.d.
Literatura
  • „Neue Abstraktion”, „Das Kunstwerk” 1965, vol. XVIII, nr 10-12, kwiecień-czerwiec, s. 34.
  • W. Grohmann, „Fangor” [katalog z wystawy], Galerie Springer, Berlin, 1965.
  • „International Artists' Seminar : «Optical Art» Symposium” [katalog z wystawy], Fairleigh Dickinson University, Madison, 1965.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Wspomnienie teraźniejszości” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.
  • W. Grimes, „Wojciech Fangor, Master of Color, Is Dead at 92”, „The New York Times” 10 listopad 2015, s. B9.