P.338

N 16, 1963

Olej, płótno 100 x 100 cm

Montrouge
Sygantura, inskrypcja Verso: FANGOR / # 16 / 1963
Proweniencja [Grabowski Gallery, Londyn, 1966]
[Dom Aukcyjny Rempex, Warszawa, lot. 316, lata 2010]
Literatura
  • O. Blakeston, „Fangor”, „Art Review” 1966, vol. XVIII, kwiecień, s. 153.
  • „Wojciech Fangor” [katalog z wystawy], Grabowski Gallery, Londyn, 1966.
  • O. Blakeston, „Fangor”, „Art Review” 1966, vol. XVIII, nr 6, kwiecień, s. 153.