P.335

Violet 3, 1959

Olej, płótno Wymiary nieznane

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja [Gres Gallery, Waszyngton, 1961]