P.326

Nogi, 1955

Olej, płótno 72,5 x 66,6 cm

Warszawa
Słowa kluczowe
Sygantura, inskrypcja Recto, lewy dolny róg: fangor
Proweniencja Nieznana kolekcja prywatna
Literatura
  • M. Czyńska, „Wciągnięty w przestrzeń”, „Art&Business” 2012, nr 12, s. 83-86.
  • „Wciągniety w przestrzeń”, „Art&Business” 2012, nr 12, s. 82-86.
  • P. Szarzyński, „Wielki Fangor”, „Polityka” 2012, nr 44 (2881), s. 67.
  • M. Kuc, „Artysta, który uciekł krytyce”, „Rzeczpospilita” 19 październik 2012, s. A16.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.