P.295

Square 16, 1962

Olej, płótno 90 x 90 cm

Willa Schindlera, Krumpendorf/Pracownia Jacka Tworkova, Nowy Jork (?)
Sygantura, inskrypcja Verso: FANGOR 1962 / SQUARE 16
Proweniencja [Gres Gallery, Waszyngton, 1962]
Katherine Graham, Waszyngton, 1962
[Weschler's, Waszyngton, lot. 649, wrzesień 2002]
Kolekcja prywatna, Warszawa, b.d.
Literatura
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.