P.244

Green Rhomb, 1961

Olej, płótno 201 x 134,5 cm

Salon Socjalistów Wiedeńskich, Wiedeń
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja [Gres Gallery, Waszyngton, 1961]
[The Mayor Gallery, Londyn, lata 2010.]
Kolekcja prywatna, Sankt Moritz, b.d.
Literatura
  • H. Perry, H.U. Obrist, „Wojciech Fangor : Six Paintings from the Sixties” [broszura z wystawy], The Mayor Gallery (Frieze Masters), Londyn, 2015.
  • N. Bouesing, H. Klaas, „Virtuose der Unschärfe”, „DARE” 3 październik 2017.
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.