P.240

Black Wave, 1961

Olej, płótno 203 x 121 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja [Gres Gallery, Waszyngton, 1961]
Literatura
  • „The Guggenheim International Awart No. 4”, „Art International” 1964, vol. VII, nr 10, s. 81.
  • L. Alloway, „Guggenheim International Award 1964” [katalog z wystawy], The Solomon R. Guggenheim Museum, Nowy Jork, 1964.