P.213

Niebieskie i Białe / Blue and White 3, 1959/1960

Olej, płótno 79 x 65 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1959
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1387, listopad 1976
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.