P.212

[Bez tytułu], 1959

Olej, płótno 98 x 69 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1959
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1386, listopad 1976
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.