P.208

[Bez tytułu], 1959

Olej, płótno 80 x 65 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Verso: Fangor 1959
Proweniencja Muzeum Sztuki, Łódź, nr MS/SN/M/1388, listopad 1976
Literatura
  • „Wojciech Fangor: Color and Space”, red. M. Dabrowski, Skira, Milano 2018.
  • W. Zmorzyński, „Fangor : Poza obraz” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Gdańsk, 2022.