P.202

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno Wymiary nieznane

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Nieznane miejsce przechowywania