P.189

[Bez tytułu], 1958

Olej, płótno 90,5 x 72 cm

Pankiewicza, Warszawa
Sygantura, inskrypcja Nieznane
Proweniencja Kolekcja prywatna, Polska, 2015
Literatura
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Przestrzeń jako gra” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Kraków, 2012.
  • S. Szydłowski, „Wojciech Fangor : Wspomnienie teraźniejszości” [katalog z wystawy], Muzeum Narodowe, Wrocław, 2015.